Vehicles oficials de la Diputació

Vehicles ic-info

El parc mòbil de la Diputació disposa en aquests moments de 167 vehicles: 6 destinats a l’ús exclusiu dels membres de la corporació, 20 per a l’ús per part de personal corporatiu i tècnic i 141 destinats a la prestació dels serveis provincials.

  • Vehicles d’ús exclusiu membres Corporació:
  • Vehicles d’ús personal Corporatiu i Tècnic:
  • Vehicles destinats als Serveis Provincials:
  • Top