Modificació de crèdit 9-2016 Diputació d´Alacant

Aprovació inicial per el Ple del expedient de modificació de crèdit 9-2016 de la Diputació Provincial d´Alacant publicat en el BOP Nº 227 de data 25/11/2016

Top