Plans anuals i plurianuals

Estratègia Alacant Smart Province – Província intel·ligent

Veure Estratêgia

Pla de Formació 2019 
Accés al Catàleg de Formació 2019

Pla Estratègic de Subvencions 2017-2019

Pla Moderniza 7.0

Informació complementària sobre subvencions

Tota la informació sobre subvencions i altres ajudes públiques de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant la trobarà en l’apartat Subvencions de la categoria d’Informació Econòmica, Pressupostària i Estadística.
En aquesta secció trobarà informació complementària sobre algunes línies de subvencions a l’efecte de facilitar la seva consulta.

Pla provincial d’inversions sostenibles de la Xarxa Viària Provincial

Anualitat 2019

Anualitat 2018

Pla de Cooperació a les Obres i Serveis de Competència Municipal i de Millora de la Xarxa Viària Provincial

Anualitat 2019

Anualitat 2018

Anualitat 2017

Subvencions i ajudes per a inversions financerament sostenibles (Fons de Cooperació)

Subvencions i ajudes per a inversions financerament sostenibles destinades a la reparació d’infraestructures afectades pels últims temporals

Anualitat 2017

Top