VAL - PAGAMENT MITJA A PROVEIDORS Vers num 10 de 02 DIC 20