VAL - PAGAMENT MITJA A PROVEIDORS Vers num 11 de 29 DIC 20