Cost Efectiu dels Serveis

Cost Efectiu dels Serveis ic-info

El cost efectiu dels serveis de l’any 2018 es calcula abans que finalitzi el mes d’octubre de 2019 publicant-se per a general coneixement a partir l’1 de novembre de 2019.

Cost efectiu dels serveis any 2018*
*El cost efectiu dels serveis es troba en els fulls CE2a y CE2b.

També pot consultar el cost efectiu dels serveis en aquest enllaç

Top