Portal de Transparencia de la Diputación de Alicante
PORTAL DE TRANSPARENCIA
DIPUTACIÓN ABIERTA

Cost de campanyes de publicitat i promoció institucional

Última actualització de la secció en data 12/05/2021

S'han actualitzat els Costos de Campanyes de Publicitat (Període desembre 2019 a novembre 2020)

Costos de Campanyes de Publicitat ic-info

En aquest apartat es publiquen les campanyes de publicitat i de promoció institucional, indicant-se el seu cost global i desglossant els mitjans de comunicació emprats, l’import destinat a cada mitjà i el dels diferents conceptes

Els costos de les campanyes de publicitat de l’any 2021 es publicaran al mes de juliol de 2022.

subir