Portal de Transparencia de la Diputación de Alicante
PORTAL DE TRANSPARENCIA
DIPUTACIÓN ABIERTA

Resolucions Judicials Fermes

Última actualització de la secció en data 28/06/2021

S'ha publicat la resolució judicial ferma relativa a la sentència 551/2018, de 4 de desembre

Resolucions Judicials Fermes ic-info

En aquest apartat es publiquen les resolucions judicials fermes que afecten a la Diputació d’Alacant recaigudes a partir del dia 28 de setembre de 2016, amb els límits que estableix la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal i de transparència, per així establir-ho l’Ordenança de Transparència i Accés a la Informació de l’Excma. Diputació provincial d’Alacant.

  • TSJCV Sala CA Secció 2a, Sentència 551/2018, de 4 de desembre Veure Document
  • JCA1 P.A. 590/217, Actuacions núm. 372/2018, de 21 de desembre Veure Document
  • TSJCV Sala CA Secció 4a, Sentència núm. 473/2018, de 5 de desembre Veure Document
  • JCA1 Recurs Abreujat 864/2017, Sentència núm. 700/2018, d’11 de desembre Veure Document
Repositori de resolucions judicials anteriors
  • Repositori Veure Document
  • subir