Portal de Transparencia de la Diputación de Alicante
PORTAL DE TRANSPARENCIA
DIPUTACIÓN ABIERTA

Organització institucional

Última actualització de la secció en data 16/09/2021

S'han actualitzat els decrets de delegació de competències de la Presidència

ORGANIGRAMA DE LA DIPUTACIÓ D´ALACANT ic-info

ÒRGANS DE GOVERN DE LA DIPUTACIÓ D´ALACANT

  • Presidència
    • Delegació de competències
Veure Decrets de delegacions

  • Nomenaments
Veure Decrets de nomenaments
  • Junta de Govern
    • Composició
  • Competències delegades per la Presidència

ALTRES ÒRGANS COL·LEGIATS DE LA CORPORACIÓ

ORGANISMES AUTÒNOMS

SECTOR PÚBLIC

Òrgans de govern de la Diputació i altres òrgans col·legiats (Corporació 2015-2019)

subir