Portal de Transparencia de la Diputación de Alicante
PORTAL DE TRANSPARENCIA
DIPUTACIÓN ABIERTA

Documents exposats a informació pública / Participació ciutadana

Última actualització de la secció en data 14/09/2021

S'ha publicat l'aprovació provisional de l'expedient de modificació de l'Ordenança fiscal reguladora del recàrrec provincial sobre l'Impost d'activitats Econòmiques

En aquest apartat es publiquen els documents que d’acord amb la legislació sectorial corresponent han d´ exposar-se a un període d’informació pública durant les seves actuacions, d’acord amb Llei 19/2013 de 9 de desembre de transparència, accés a la Informació Pública i Bon Govern. La informació pública està regulada per la Llei 39/2015 d’ 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, a l’article 83 on s´estableixen els requisits d’aquesta, així com per la legislació sectorial corresponent. Per tant, l’inici de la informació pública será a partir de la data en la qual s’anuncia en el corresponent diari oficial, amb caràcter general, al Butlletí Oficial de la Província d’Alacant.

Així mateix, es publiquen els processos participatius pels quals la Diputació d’Alacant, durant un període temporal delimitat, promou el debat, recapta informació, consulta el parer o el vas contractar d’arguments, opinions, propostes o idees, respecte d’alguna actuació, pla o servei provincial.

Documents exposats a informació pública

Carreteres ic-info

 • No hi ha documents exposats a informació pública en aquests moments

Cooperació (Plans i Obres) ic-info

 • No hi ha documents exposats a informació pública en aquests moments

Cicle Hídric ic-info

 • No hi ha documents exposats a informació pública en aquests moments

Medi Ambient ic-info

 • No hi ha documents exposats a informació pública en aquests moments

Arquitectura ic-info

 • No hi ha documents exposats a informació pública en aquests moments

Expedients d’Expropiació Forçosa ic-info

Projectes d’Ordenances, reglaments o disposicions anàlogues

Processos participatius

Consulta Provincial

 • Procés consultiu: Consulta Provincial per a implementar l’Agenda 2030 en la Diputació d’Alacant
 • Destinataris: Ciutadans i entitats de la província d’Alacant
 • El termini per a realitzar les aportacions: Fins al 7 de maig de 2021 (inclusivament).
 • Modo: Veure document Instruccions
 • Resultat: En aquest document es mostra el resultat del procés participatiu
 • Informació pública prèvia voluntària

  • Cap document exposat a informació pública en aquests moments

  Pot veure una altra informació exposada al públic en el tauler d’anuncis

  Pot presentar queixes i suggeriments en el següent enllaç

  subir