Portal de Transparencia de la Diputación de Alicante
PORTAL DE TRANSPARENCIA
DIPUTACIÓN ABIERTA

Catàleg i Cartes de Serveis. Resultats.

Última actualització de la secció en data 06/05/2021

S'ha publicat els resultats dels compromisos de la Carta de Serveis del Patronat de Turisme Costa Blanca (anualitat 2020) i la Carta de Serveis del Centre de Dia Centre Dr. Esquerdo (anualitat 2020 - correcció d'errors)

En aquest apartat incloem informació relacionada amb els serveis que presta la Diputació (Catàleg de Serveis) i els compromisos de qualitat assumits en la prestació d’aquells para els que s’ha aprovat Cartes de Serveis.

Catàleg de Serveis ic-info

Relació de serveis prestats per la Diputació. Trobarà criteris de cerca per paraules clau, destinataris dels serveis i per àrea temàtica o matèria.

Cartes de serveis ic-info

Resultats ic-info

subir