Portal de Transparencia de la Diputación de Alicante
PORTAL DE TRANSPARENCIA
DIPUTACIÓN ABIERTA

Grups polítics

Última actualització de la secció en data 01/04/2021

S'ha publicat la informació relativa a la comptabilitat dels Grups Polítics durant l'anualitat 2020

En aquesta secció es publica la composició dels grups polítics, la dotació econòmica percebuda per cadascun d’ells i a partir de l’anualitat 2020, de manera voluntària, la comptabilitat d’aquests

Composició grups polítics ic-info

Dotació econòmica grups polítics ic-info

Comptabilitat grups polítics ic-info

En aquesta secció, els grups polítics poden publicar voluntàriament la comptabilitat relativa a les anualitats 2020 i següents.

Transparència publicarà la informació en el mateix format en què la remetin els grups polítics d’aquesta Corporació

Grup Popular
Grup Socialista
Grup Ciudadanos
Grup Compromis
subir