Portal de Transparencia de la Diputación de Alicante
PORTAL DE TRANSPARENCIA
DIPUTACIÓN ABIERTA

Informació Estadística

A l’enllaç “Dades i xifres provincials i municipals” pot trobar informació estadística desagregada a nivell local. La informació es presenta en quatre blocs:
·Dades municipals: Recull la informació bàsica dels municipis de la província, presentada en forma de llistes alfabètiques.
·Pressupostos municipals: Evolució del pressupost d’ingressos de cadascun dels nostres municipis.
·Corporacions: Composició política tant de la Diputació d’Alacant (des de la primera corporació democràtica en 1979 fins a l’actual) com dels Ajuntaments (1991-actual), amb el nom dels seus membres i àrees de responsabilitat.
·Dades electorals: Sèrie històrica (1977-actual) dels resultats electorals en els municipis alacantins per a cadascuna de les convocatòries: eleccions generals (Congrés), autonòmiques, locals i al Parlament Europeu.
·Estadística: Conté dades socioculturals i xifres estadístiques dels diferents sectors econòmics, tant de la província com de cadascun dels municipis que la componen.

subir