Portal de Transparencia de la Diputación de Alicante
PORTAL DE TRANSPARENCIA
DIPUTACIÓN ABIERTA

Convenis

Última actualització de la secció en data 27/07/2021

S'han publicat els Convenis de la Diputació d'Alacant formalitzats durant l'any 2021 (Avanç)

Convenis ic-info

  • Relació de Convenis de la Diputació Provincial d’Alacant formalitzats durant el any 2021 – Avanç (*)

(*) En la publicació del text íntegre dels convenis s’han seguit els criteris interpretatius del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de data 23/07/2015. En conseqüència, el DNI de les parts, les signatures manuscrites, així com les rúbriques dels signants, han estat anonimitzades.

Veure convenis anteriors
Any 2020

  • Relació de Convenis de la Diputació Provincial d’Alacant formalitzats durant el any 2020 (*)

(*) En la publicació del text íntegre dels convenis s’han seguit els criteris interpretatius del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de data 23/07/2015. En conseqüència, el DNI de les parts, les signatures manuscrites, així com les rúbriques dels signants, han estat anonimitzades.

Any 2019

  • Relació de Convenis de la Diputació Provincial d’Alacant formalitzats durant el any 2019 (*)

(*) En la publicació del text íntegre dels convenis s’han seguit els criteris interpretatius del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de data 23/07/2015. En conseqüència, el DNI de les parts, les signatures manuscrites, així com les rúbriques dels signants, han estat anonimitzades.

Any 2018

  • Convenis de la Diputació Provincial d’Alacant formalitzats durant el any 2018 (*)

(*) En la publicació del text íntegre dels convenis s’han seguit els criteris interpretatius del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de data 23/07/2015. En conseqüència, el DNI de les parts, les signatures manuscrites, així com les rúbriques dels signants, han estat anonimitzades.

  • Relació d’incidències (modificats de convenis) aprovades durant l’any 2018

Any 2017

  • Convenis de la Diputació Provincial d’Alacant formalitzats durant el any 2017 (*)

(*) En la publicació del text íntegre dels convenis s’han seguit els criteris interpretatius del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de data 23/07/2015. En conseqüència, el DNI de les parts, les signatures manuscrites, així com les rúbriques dels signants, han estat anonimitzades.

  • Relació d’incidències (modificats de convenis) aprovades durant l’any 2017

Any 2016

  • Convenis de la Diputació Provincial d’Alacant en vigor durant el any 2016 (*)

(*) En la publicació del text íntegre dels convenis s’han seguit els criteris interpretatius del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de data 23/07/2015. En conseqüència, el DNI de les parts, les signatures manuscrites, així com les rúbriques dels signants, han estat anonimitzades.

subir