Portal de Transparencia de la Diputación de Alicante
PORTAL DE TRANSPARENCIA
DIPUTACIÓN ABIERTA

Comptes Anuals i Informes de Fiscalització

Última actualització de la secció en data 17/09/2021

S'han publicat els Informes d'auditoria al Sector Públic de la Diputació (Anualitat 2019)

Comptes Anuals ic-info

Compte Anual 2020 (Informació Pública) ic-info

Veure Estats i Comptes Anuals 2019
Compte Anual 2019 (Informació Pública)
Veure Estats i Comptes Anuals 2018
Compte Anual 2018 (Informació Pública)

Els Comptes Anuals de la Diputació Provincial d’Alacant de l’any 2018 i entitats depenents (Organismes autònoms, Societats mercantils, Consorcis adscrits i Fundacions adscrites), en format reutilitzable XML

Informes de Fiscalització ic-info

Març de 2018.
L’últim informe de fiscalització de diversos aspectes de l’activitat economicofinancera de la Diputació Provincial d’Alacant realitzat per la Sindicatura de Comptes va ser el corresponent als comptes de l’exercici 2012.

Informe Síndic de Comptes

Informes d’auditoria al Sector Públic de la Diputació ic-info

En aquesta secció es publiquen els informes d’auditoria al sector públic local de l’Excma. Diputació d’Alacant de conformitat amb l’Art. 36.2 del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril.

Any 2019

subir