Portal de Transparencia de la Diputación de Alicante
PORTAL DE TRANSPARENCIA
DIPUTACIÓN ABIERTA

Comptes Anuals i Informes de Fiscalització

Comptes Anuals ic-info

Compte Anual 2019 (Informació Pública) ic-info

Veure Estats i Comptes Anuals 2018

Els Comptes Anuals de la Diputació Provincial d’Alacant de l’any 2018 i entitats depenents (Organismes autònoms, Societats mercantils, Consorcis adscrits i Fundacions adscrites), en format reutilitzable XML

Informes de Fiscalització ic-info

Març de 2018.
L’últim informe de fiscalització de diversos aspectes de l’activitat economicofinancera de la Diputació Provincial d’Alacant realitzat per la Sindicatura de Comptes va ser el corresponent als comptes de l’exercici 2012.

Informe Síndic de Comptes

subir