Portal de Transparencia de la Diputación de Alicante
PORTAL DE TRANSPARENCIA
DIPUTACIÓN ABIERTA

Subvencions

Última actualització de la secció en data 10/06/62021

S'ha actualitzat la relació de subvencions i ajudes concedides durant l'any 2021

Bases i convocatòries de subvencions i altres ajudes públiques ic-info

Al següent enllaç es pot accedir a les bases, convocatòries i instàncies de les subvencions i ajudes públiques que es trobin en termini obert de sol·licitud

Convocatòries de subvencions en el període de sol·licitud oberta

Relació de subvencions i ajudes concedides ic-info

Aquesta secció inclou totes les concessions de subvencions o ajudes públiques atorgades per la Diputació d’Alacant. Aquesta informació és complementària, perquè la Base de Dades Nacional de Subvencions opera com a sistema nacional de publicitat d’aquestes, i s’accedeix a ella en el següent Enllaç

subir