Subvencions

Bases i convocatòries de subvencions i altres ajudes públiques ic-info

Al següent enllaç es pot accedir a les bases, convocatòries i instàncies de les subvencions i ajudes públiques que es trobin en termini obert de sol·licitud

Convocatòries de subvencions en el període de sol·licitud oberta

Base de dades Nacional de Subvencions ic-info

Accedint a la Base de dades Nacional de Subvencions podrà consultar i descarregar tota la informació relativa a les subvencions i altres ajudes públiques de la Diputació. En particular, podrà accedir a informació actualitzada de subvencions i ajudes públiques concedides on s’indica l’import, l’objectiu o finalitat i els beneficiaris.

Enllaç a la Base de Dades Nacional de Subvencions

Històric: ic-info

Veure relacions de subvencions concedides amb anterioritat a l'1 de gener de 2016
Top