Informes de gestió en transparència

Informes de gestió en transparència ic-info

L’Ordenança de Transparència i Accés a la Informació de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, publicada en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant, núm. 186, de 27 de setembre de 2016, contempla en el seu article 15 que, l’àrea de govern competent en matèria de transparència, emetrà anualment un informe en el qual s’inclouran l’estadística d’utilització del portal de transparència, les sol·licituds d’informació presentades i la seva resolució, i altres aspectes rellevants en la matèria en relació amb totes les entitats subjectes a la present Ordenança, del que s’adonarà al Ple i el seu publicarà al Portal de Transparència.

En sessió ordinària celebrada pel Ple de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant el dia 6 de novembre de 2019, es va adonar de l’informe de la Vicepresidenta 1ª i Diputada de Cultura y Transparència sobre la gestió de Transparència, anualitat 2018, en relació a totes les entitats subjectes a l’Ordenança de Transparència i Accés a la Informació de la Diputació, en compliment de la citada disposició reglamentària.

Veure certificat de l’acord plenari (PDF)
Veure informe sobre gestió de la Transparència, anualitat 2018, de les entitats subjectes a l’Ordenança de Transparència i Accés a la Informació de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant (PDF)

Top