Modificació de crèdit 6-2016 Diputació d´Alacant

Aprovació inicial per el Ple del expediente de modificació de crèdit 6-2016 de Diputació Provincial d´Alacant publicat en el BOP Nº 181 de data 20/09/2016

Top