Modificació de crèdit 7-2016 Diputació d´Alacant

Aprovació definitiva per el Ple del expedient de modificació de crèdit 7-2016 de Diputació d´Alacant publicat en el BOP Nº 214 de data 08/11/2016

Top