Modificació de crèdit 9-2016 Diputació d´Alacant

Aprovació definitiva per el Ple del expedient de modificació de crèdit 9-2016 de la Diputació Provincial d´Alacant publicat en el BOP nº 245 de data 23/12/2016

Top