Portal de Transparencia de la Diputación de Alicante
PORTAL DE TRANSPARENCIA
DIPUTACIÓN ABIERTA

Sol·licitud d’informació

SOL·LICITUD DE ACCÈS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA

Totes les persones tenen dret a accedir a la informació pública sense necessitat de motivar la sol·licitud. No obstant això, es podran exposar els motius pels quals se sol·licita la informació i podran ser tinguts en compte en la resolució.

Per presentar qualsevol sol·licitud cliqui AÇÍ (Accedeixi dins de “Catàleg de Tràmits” al procediment denominat: TRANSPARÈNCIA: Sol·licitud d’Accés a Informació Pública de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant).

En la instància haurà de constar:

a) La identitat del sol·licitant.

b) La informació que se sol·licita.

c) Una adreça de contacte, preferentment electrònica, a l’efecte de comunicacions.

d) Si escau, la modalitat que es prefereixi per accedir a la informació sol·licitada.

Els sol·licitants d’informació podran dirigir-se a la Diputació en qualsevol de les llengües cooficials de la Comunitat Valenciana.

Per veure el procediment que seguirà la sol·licitud cliqui en El Dret d’Accés a la Informació Pública.

La sol·licitud pot presentar-se en qualsevol de les Oficines de Registre i Atenció al Ciutadà.

Igualment, la Diputació d’Alacant disposa d´un correu de contacte a la seva pàgina web , que té validesa solament a efectes informatius.

Més informació a l’apartat d’Atenció al Ciutadà
.

subir