Portal de Transparencia de la Diputación de Alicante
PORTAL DE TRANSPARENCIA
DIPUTACIÓN ABIERTA

Període mitjà de pagament a proveïdors

Última actualització de la secció en data 29/04/2021

S'ha publicat el període mitjà de pagament a proveïdors i de pagament global corresponent als mesos de febrer i març de 2021

Període mitjà de Pagament a Proveïdors ic-info

Període mitjà de pagament a proveïdors.*

* El període mitjà de pagament a proveïdors mensual de l’entitat “Diputació Provincial d’Alacant” sense incloure el conjunt d’entitats i organismes vinculats o dependents i altres ens amb personalitat jurídica que la llei estableix per al seu càlcul global.

Descarregar XLS

AdministracióVariableAnyTrimestreMesValor
Diputació d'AlacantPeríode mitjà de pagament20211Març5,31

Període mitjà de pagament global a proveïdors.**

** El resultat s’obté del conjunt d’entitats i organismes vinculats o dependents de la Diputació i altres ens amb personalitat jurídica que la llei estableix per al seu càlcul global. En els informes pdf pot veure el període mitjà de pagament a proveïdors mensual detallat per entitats.

Descarregar XLS

AdministracióVariableAnyTrimestreMesValor
Diputació d'AlacantPeríode mitjà de pagament global a proveïdors20211Març7,87

En aquest enllaç pot accedir al Període mitjà de pagament Global a Proveïdors Mensual de la Diputació Provincial d’Alacant

Informes (pdf):

En els següents informes es pot consultar el període mitjà de pagament global a proveïdors mensual i el període mitjà de pagament a proveïdors mensual detallat per entitats.

subir