Recursos Humans

Relació de llocs de treball ic-info

Plantilla de personal de la Diputació d´Alacant ic-info

Veure documents anteriors

Resolucions de compatibilitat empleats públics ic-info

Relació d´autorizacions anys 2016, 2017, 2018 i 2019

Acords i Convenis col.lectius de la Corporació ic-info

Normes de funcionament de les Borses de Treball de la Diputació d’Alacant ic-info

Una altra informació d’interès ic-info

Top