Portal de Transparencia de la Diputación de Alicante
PORTAL DE TRANSPARENCIA
DIPUTACIÓN ABIERTA

Resolucions Judicials Fermes

Resolucions Judicials Fermes ic-info

En aquest apartat es publiquen les resolucions judicials fermes que afecten a la Diputació d’Alacant recaigudes a partir del dia 28 de setembre de 2016, amb els límits que estableix la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal i de transparència, per així establir-ho l’Ordenança de Transparència i Accés a la Informació de l’Excma. Diputació provincial d’Alacant.

  • JSO7 Seguretat Social 532/2018, Sentència núm. 401/2018, de 26 de novembre Veure Document
  • JCA1 Procediment abreujat 851/2017, Sentència núm. 411/2018, de 25 d’abril Veure Document
  • TSJCV Recurs Cassació Autonòmica 1/442/2019, Acte núm. 82/20, de 27 de maig Veure Document
  • JCA4 Recurs Abreujat 325/2018, Sentència núm. 418/2018, de 14 de setembre Veure Document
  • JCA4 Recurs Abreujat 638/2017, Sentència núm. 341/2018, de 4 de juny Veure Document
  • TSJCV Sala CA secció 2a Recurs Apel·lació 2/000489/2015-PE, Sentència núm. 313/2017, de 9 de juny Veure Document
  • TS Sala CA secció 1a Recurs Cassació 6216/2017, Sentència núm. 313/2017 de 9 de juny, Providència de 25 de setembre de 2018 Veure Document
Veure resolucions anteriors
subir