Resolucions Judicials Fermes

Resolucions Judicials Fermes ic-info

En aquest apartat es publiquen les resolucions judicials fermes que afecten a la Diputació d’Alacant recaigudes a partir del dia 28 de setembre de 2016, amb els límits que estableix la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal i de transparència, per així establir-ho l’Ordenança de Transparència i Accés a la Informació de l’Excma. Diputació provincial d’Alacant.

Top