Resolucions Judicials Fermes

Resolucions Judicials Fermes ic-info

En aquest apartat es publiquen les resolucions judicials fermes que afecten a la Diputació d’Alacant recaigudes a partir del dia 28 de setembre de 2016, amb els límits que estableix la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal i de transparència, per així establir-ho l’Ordenança de Transparència i Accés a la Informació de l’Excma. Diputació provincial d’Alacant.

  • JSO4 PO 536/2018 Sentència núm. 399/2018, de 26 d’octubre Veure Document
  • JCA4 RO 645/2017 Acte 130/2018, de 2 de juliol Veure Document
  • TSJCV Sala CA secció 2a Recurs Apel·lació 264/2016 PA 393/2014 Sentència 551/2019, de 4 de desembre Veure Document
  • TSJCV Sala CA secció 4a Recurs Apel·lació 2/2017 Sentència 473/2018, de 5 de desembre Veure Document
  • JCA 1 PA 138/2017 Sentència 700/2018, d’11 de desembre Veure Document
  • JSO7 PO 532/2018 Sentència 401/2018, de 26 de novembre Veure Document
  • JSO7 PO 548/2017 Sentència 219/2018, de 7 de juny Veure Document
Veure resolucions anteriors
Top